Duurzaam

Hoe het begon roseboom

CO2 beleid

Een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving staat bij Roseboom hoog in het vaandel, zowel voor onze relaties als onze eigen mensen. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Roseboom streeft een reductie van de CO2 uitstoot na. Daartoe is de CO2 prestatieladder ingevoerd en wordt zowel interne als externe bewustwording bevorderd. Het toepassen van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtig instrument voor (proces)besturing en continue verbetering. Ieder half jaar wordt het energieverbruik geïnventariseerd, waarna deze gegevens omgezet worden in een CO2 footprint. Aan de hand hiervan worden reductiedoelstellingen en maatregelen getoetst.

Documenten:

Onze historie

Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing

Roseboom heeft samen met Gemeente Barneveld, Rabobank Gelderse vallei, Ingenieursbureau Boot, G. van Beek & Zn en Gebiedscoöperatie O-gen de handen ineen geslagen. Zij zoeken in het project ‘Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) naar het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we gebruikte bouwmaterialen een tweede kans geven’. Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen in het buitengebied van de Regio Foodvalley. De ambassadeurs zijn denkers en doeners die vanuit hun ruime ervaring in sloop- en bouwprojecten circulariteit samen oppakken. Zij brengen aanbieders en afnemers van gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische bebouwing bij elkaar in de Regio Foodvalley en laten zien dat circulair bouwen en slopen veel voordelen biedt. Het platform kent de weg om circulair te werken en werkt met een Marktplaats waar je materiaal vanuit de Regio Foodvalley kan aanbieden of kunt kopen.

Ede Roseboom transport
Roseboom Ede
Hoe het begon roseboom
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!