Duurzaam

Hoe het begon roseboom

CO2 beleid

Bij Roseboom hechten we veel waarde aan het creëren van een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving, zowel voor onze klanten als voor onze eigen medewerkers. We zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Daarom streven we naar een vermindering van de CO2-uitstoot. We hebben de CO2-prestatieladder geïntroduceerd om dit doel te bereiken en om bewustwording te bevorderen, zowel intern als extern.

We maken gebruik van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) als krachtig instrument voor procesbeheersing en voortdurende verbetering. Elke zes maanden inventariseren we ons energieverbruik en vertalen we deze gegevens naar een CO2-voetafdruk. Op basis hiervan worden reductiedoelstellingen en maatregelen geëvalueerd.

Documenten:

Onze historie

Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing

Roseboom heeft samen met Gemeente Barneveld, Rabobank Gelderse vallei, Ingenieursbureau Boot, G. van Beek & Zn en Gebiedscoöperatie O-gen de handen ineen geslagen. Zij zoeken in het project ‘Circulaire toekomst voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) naar het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we gebruikte bouwmaterialen een tweede kans geven’. Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen in het buitengebied van de Regio Foodvalley. De ambassadeurs zijn denkers en doeners die vanuit hun ruime ervaring in sloop- en bouwprojecten circulariteit samen oppakken. Zij brengen aanbieders en afnemers van gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische bebouwing bij elkaar in de Regio Foodvalley en laten zien dat circulair bouwen en slopen veel voordelen biedt. Het platform kent de weg om circulair te werken en werkt met een Marktplaats waar je materiaal vanuit de Regio Foodvalley kan aanbieden of kunt kopen.

Ede Roseboom transport
Roseboom Ede
Hoe het begon roseboom
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!