Rustenburg (Torckdael)

22 maart, 2022

Rustenburg (Torckdael)

Doel

Contractvorm
De sloopwerkzaamheden zijn onderhands gegund op basis van RAW-systematiek. Het WKO-systeem is gegund op basis van DBM (Design Build & Maintain). Het woonrijp maken vindt plaats in bouwteamverband.

Doel van het totaalproject
De totstandkoming van een geheel nieuw en uitgebreid woon-zorgcomplex voor ouderen, bestaande uit 2 gebouwen.

Opdrachtgever
De Woningstichting Wageningen

Partners
ThermoPlus, Roseboom-groep, Bouwbedrijf Berghege, Hoffman Groep

Duur / fasering / einddatum
Het werk is uitgevoerd in drie fases vanaf 2013 tot ± 2017. De derde fase was het meest veelomvattend.

Omschrijving

1e Fase
In de eerste fase is het op het terrein aanwezige politiebureau gesloopt. Ook heeft er asbestverwijdering en bodemsanering plaatsgevonden.

2e Fase
In de tweede fase is het nog door het terrein van Rustenburg lopende gemeenteriool, omgelegd naar gemeenteterrein. Aansluitend is er een duurzaam energiesysteem aangelegd. Voor de verwarming en de koeling van de nieuwe gebouwen is er gebruik gemaakt van warmte uit oppervlaktewater, gecombineerd met energieopslag in de bodem. Ook is er grondwerk uitgevoerd t.b.v. de nieuwbouw van het zorgcomplex. Na de bouw van de 1e fase van de nieuwbouw heeft Roseboom het terrein woonrijp gemaakt. Als grondkerende voorziening is er een soilmixwand aangebracht, die gebruikt wordt als fundering voor de nieuwbouw. Hiervoor is gekozen in verband met de aanwezigheid van een gasleiding. Op deze manier hoeft deze niet verlegd te worden.

3e Fase
De bewoners zijn van het oude zorgcomplex naar het nieuw gebouwde zorgcomplex verhuisd. Roseboom voert het sloopwerk uit van het oude complex. Dit is een gebouw met acht verdiepingen op een voormalig gasfabriekterrein. Voorafgaand aan de sloop is er een grote hoeveelheid asbest verwijderd. Na de sloop is de bodem gesaneerd.

Roseboom Rustenburg
Roseboom Rustenburg
Roseboom Rustenburg
Roseboom Rustenburg

Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!