HDD gestuurde boring rotonde Schaapsweg in Ede

3 oktober, 2022

Een HDD gestuurde boring in centrum Ede

Uitbreiding warmtenetwerk in Ede

Een HDD gestuurde boring onder rotonde Veenderweg/Schaapsweg in centrum Ed

Wij hebben in opdracht van Warmtebedrijf Ede voor uitbreiding van het warmtenetwerk in Ede een geslaagde HDD gestuurde boring* uitgevoerd. Deze boring vond plaats onder de rotonde kruising Schaapsweg/Veenderweg in het centrum van Ede.

*Een HDD gestuurde boring (Horizontal Directional Drilling) is een computergestuurde en sleufloze techniek die wordt gebruikt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur waarmee obstakels zoals bijvoorbeeld spoor- en autowegen, rotondes, sloten, rivieren, kabels en leidingen omzeild worden. Ook zorgt deze techniek voor zo min mogelijk overlast.

Een HDD gestuurde boring bestaat uit 3 fasen:
1. In de eerste fase wordt de ondergrondse weg voor de kabels, hier warmteleidingen, gecreëerd. Vanaf het intredepunt wordt een boring gedaan tot aan het, vooraf bepaalde, uittredepunt. De boring wordt computergestuurd uitgevoerd.
2. Nadat de boor bij het uittredepunt boven de grond is gekomen, wordt op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’ gemonteerd. De ruimer wordt met een draaiende beweging door het boorgat teruggetrokken. Op deze manier wordt de boorgatdiameter groter en op maat gemaakt.
3. In de laatste fase van het boorproces wordt de warmteleiding samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en in het boorgat getrokken. Nadat de warmteleiding in zijn geheel door de boortunnel is getrokken, is de boring voltooid.

Uitleg afbeeldingen:

Afb. Boring 1: De strang voor de gestuurde boring ligt op de kant klaar, het gaat hierbij niet om standaard buizen maar om 4 draads buizen. Hier zitten 4 lekdetectiedraden in. De lassen zijn nageïsoleerd en voorzien van bandmoffen. Aan het einde van de strang zitten eindmoffen om zo inspoelen van boorvloeistof te voorkomen.

Afb. Boring 2: De strang wordt met behulp van dieplepels in cradles gehangen om zo de juiste intrekhoek- en straal te kunnen maken. Aan de voorzijde is de trekkop zichtbaar waarmee de strang ingetrokken wordt. Tevens is het rollenstel zichtbaar waar de strang over geleid wordt.

Afb. Boring 3: De pilotboring (dunne stalen gekoppelde buizen met boorkop) is gedaan. De boorstang is aan het einde bij de boorkop voorzien van de ruimer om het gat groter te maken zodat de strang erin getrokken kan worden. Het ontvangstgat is voorzien van boorvloeistof die ervoor zorgt dat het boorgat niet kan inkalven.

Afb. Boring 4: De in te trekken strang hangt in de cradles en wordt onder de juiste intrekhoek- en straal gebracht, de maatvoering gebeurt door touwtjes die van te voren op de juiste lengte zijn gebracht.

Afb. Boring 5: De pilotboring met ruimer is gereed om gekoppeld te worden met de in te trekken strang.

Afb. Boring 6: De koppeling wordt gemaakt.

Afb. Boring 7: De strang kan worden ingetrokken, de boorvloeistof, die zorgt voor de “ondersteuning” van het boorgat, is op niveau gebracht.

Afb. Boring 7a: De strang wordt ingetrokken. De juiste intrekhoek- en straal wordt gewaarborgd door de kranen d.m.v. de “touwtjes”.

Afb. Boring 8: Het intrekken van de strang is in volle gang. Het niveau van de boorvloeistof wordt lager door het opruimen van het boorgat. Aan de andere zijde, waar de pilotboring gestart is, wordt het niveau hoger.

Afb. Boring 9: De Rig die de pilotboring gemaakt heeft trekt nu de strang door het boorgat. De ruimer voor het boorgat zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om de boring soepel door het boorgat te laten gaan. Het overschot aan boorvloeistof (dat van de ene naar de andere kant gaat) wordt afgezogen door de tankwagen.

Afb. Boring 10: De eerste strang is nu ingetrokken. De tweede strang ligt nog klaar op de kant. De eindkap beschermt de ingetrokken strang voor inspoeling.

Afb. Boring 11: De strang is ingetrokken en kan nu losgekoppeld worden van de Rig. Goed te zien zijn de trekkop die aan de buis gelast is, de ruimer en de boorstang.

HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring| Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep
HDD gestuurde boring
HDD gestuurde boring | Roseboom-groep

Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!