Geslaagde gestuurde boring onder drukke verkeersader in Ede

22 mei, 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei aangesloten op warmtenet

Uitbreiding warmtenetwerk in Ede

Boring geslaagd en Ede weer groener
Roseboom heeft met succes de gestuurde boring van 260 meter uitgevoerd voor de aansluiting van het Ziekenhuis Gelderse Vallei op het duurzame warmtenet van Energie voor elkaar. Door de goede voorbereiding hebben onze lassers en isoleerders bovengronds de lassen en isolatie kunnen voltooien voordat de stalen (PUR/ PE, type 2, 4-draads uitgevoerd) leiding in zijn geheel onder de zeer drukke verkeersader werd aangebracht. Met behulp van 8 kranen, cradles en rolstellen voor verminderde weerstand in geleiding en voor hoogtebepaling, kon de boring door de professionele boorploeg voorspoedig worden uitgevoerd. Het verkeer ondervond minimale hinder en de bomen bleven ongeschonden. Dit was een uitdagende opdracht van Warmtebedrijf Ede, maar dankzij onze technische expertise en inzet is deze met succes afgerond.

Roseboom-groep | boring onder zeer drukke verkeersader in Ede voor aansluiting van Ziekenhuis Gelderse Vallei op warmtenet
Roseboom-groep | gestuurde boring in Ede
Roseboom-groep | boring onder zeer drukke verkeersader in Ede voor aansluiting van Ziekenhuis Gelderse Vallei op warmtenet

Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!