Aanleg warmte- en koudeleidingen WUR Wageningen

14 december, 2022

Doel

Aanleg warmte- en koudeleidingen  voor WUR in Wageningen

Omschrijving

Voor CroonWolter&Dros leggen wij warmte en koudeleidingen aan rondom het Atlasgebouw op het Universiteitsterrein in Wageningen. Deze leidingen worden om het gebouw heen gelegd omdat er binnen geen ruimte is om de aansluitingen op de twee technische ruimtes te realiseren. Deze leidingen zijn onderdeel van het WKO-systeem.

Vrijwel alle gebouwen en kassen van Wageningen University & Research op Wageningen Campus gaan voor de verwarming en de koeling op termijn gebruik maken van Warmte Koude Opslag (WKO). WKO levert WUR uiteindelijk een enorme energiebesparing op zonder noemenswaardige CO2-uitstoot. De pompen gebruiken wel stroom, maar WUR gebruikt daarvoor haar eigen groene stroom. Met de aanleg van de ringleidingen wil WUR jaarlijks ruim 1,3 miljoen m3 aardgas besparen. Dit komt overeen met een vermindering van ongeveer 2.400 ton CO2 per jaar, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 900 gasverbruikende huishoudens.

Principe van Warmte Koude Opslag (WKO)

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie uit het gebouw en/of omgeving in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem – een aquifer (een waterhoudende zand- en/of kiezellaag). Een aquifer is van nature aanwezig in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Aan bijna alle WKO’s wordt een warmtepomp gekoppeld, eventueel nog met een andere warmteopwekker, om de juiste temperatuur voor het gebouw te produceren. De aquifer geldt als bron voor de warmtepomp.

De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter.
aanleg warmte en koudeleidingen bij WUR Wageningen | Roseboom-groep

Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!