Sloop

Wij ontzorgen

Met jarenlange ervaring in de sloop weten wij inmiddels hoe we vakkundig moeten slopen. Wij voeren zowel renovatiesloop als totaalsloop uit: klein of groot, laag of hoog. Maar wij doen meer. We regelen alles van A tot Z; van stoffeninventarisatie, planvorming, vergunningen, eventuele asbestverwijdering en chroom-6 verwijdering tot oplevering en eindrapportage.

Asbestverwijdering

Roseboom is gecertificeerd voor het verwijderen van asbest volgens de landelijk geldende norm. Onze speciaal opgeleide medewerkers verwijderen asbest op een deskundige en veilige manier. Het verwijderde asbest wordt op een verantwoorde wijze afgevoerd.

roseboom sloop

Recycling en duurzaamheid

Wij slopen zo veel mogelijk circulair. Dat houdt onder andere in dat we vrijgekomen materialen en grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling demonteren, scheiden en apart afvoeren. Een circulair systeem wordt door steeds meer opdrachtgevers en overheden toegepast. Wij staan hier volledig achter. Daarom nemen we deel aan Insert. Insert is een innovatief, circulair platform om de transitie van lineair naar circulair werken te ondersteunen. De circulaire economie vereist dat de vrijgekomen sloopmaterialen geschikt worden gemaakt voor hoogwaardig hergebruik. Om dit te bereiken is samenwerking tussen sloopaannemers essentieel. Daarvoor is vanuit de Stichting Insert de Coöperatie Insert opgericht. De coöperatie faciliteert de aanlevering, productie en distributie van herbruikbare stromen, materialen, producten en grondstoffen. Leden van Coöperatie Insert zijn partner van Stichting Insert en lid van de branchevereniging VERAS.

Certificering

Rondom sloop gelden allerlei normen en regels voor veiligheid en milieu. Vanzelfsprekend kennen wij deze regelgeving van binnen en buiten en daar houden we ons aan. Wij werken volgens de richtlijnen van de BRL Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007.

Sloop werkzaamheden-Roseboom

Insert

Roseboom is een van de grondleggers van Insert. Het doel van Insert is het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen om samen het hergebruik van bouwmaterialen verder te stimuleren. Stichting Insert biedt ondersteuning om dit in de civiele, bouw-, en groensector te bereiken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over asbestverwijdering of het slopen van een project? Henk kan u hier alles over vertellen.
Henk de Kruijff
Projectbegeleider
088 – 6007 635
info@roseboom-groep.nl

Henk de Kruijff Roseboom

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.

sloop Dulon | Roseboom-groep
Asbestverwijdering
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!