Engineering

Engineering-Roseboom

Van plan tot uitvoering

Bij engineering draait het om het bedenken en ontwerpen van ruimtelijke oplossingen. Om tot een goed technisch maar ook creatief ontwerp te komen, analyseren we eerst de vraag van de opdrachtgever. Onze engineers overleggen, ontwerpen en denken mee om tot een uiteindelijk creatief en praktisch plan te komen.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouwplannen dient er naast een ontwerp van het ontwikkelingsplan ook een plan gemaakt te worden voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel. Wij beschikken over de expertises om het gehele traject te doorlopen met alle verschillende facetten van de boven- en ondergrondse infrastructuur; waaronder tekenwerkzaamheden, dimensionering van riolering en wegverhardingen, ontwerp van buitenruimtes, verlichting en groenvoorziening, zettingsberekeningen en eventueel aangevuld met bestek of werkomschrijving.

Engineering project-Roseboom

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen vragen vaak om een specifiek ontwerp dat aansluit bij het gebruik. Wij ontwerpen de complete infrastructuur, zowel boven- als ondergronds voor diverse ondernemers in verschillende branches.

Verhardingen

Er zijn veel verschillende soorten en maten in verhardingen. Wij ontwerpen, afhankelijk van welke toepassing, verhardingsconstructies van uiteenlopende materialen. Denk hierbij aan asfalt, beton, klinkers en bedrijfsvloerplaten. Ook worden er tegenwoordig veel innovatieve verhardingen met milieuvriendelijke vervangers toegepast als een duurzame oplossing.

Kostenbesparing

Vaak sluiten plannen en ontwerpen niet aan op de praktische uitvoering ervan. Bij Roseboom ondervangen wij dit. Wij begrijpen door onze jarenlange werkervaring in onze andere expertises hoe de plannen het beste in de praktijk tot uitvoering gebracht kunnen worden. Wij bedenken een creatieve en praktische oplossing en houden rekening met zaken en problemen waar we in de praktijk bij projecten al vaak tegen aanliepen en nog steeds aanlopen. Daarom zijn wij ook graag betrokken bij het ontstaan van het eerste idee tot de uiteindelijke uitvoering van het plan. Op deze wijze kunnen we met inzet van onze andere expertises de uiteindelijke werkkosten van het project veel lager houden. Onvoorziene verrassingen worden op deze manier voorkomen. Wij zorgen dat er een optimaal evenwicht bedraagt tussen aspecten als ontwerp, milieu, veiligheid, uitvoerbaarheid en de totaalkosten van het project. Door de samenwerking met al onze andere expertises zorgen wij op deze wijze dat projecten in de uitvoering geen vertraging oplopen én zullen ook nog eens de definitieve totaalkosten beduidend lager uitvallen bij het werken met 1 partij. Een win-win situatie.

Infra

Bij een infraproject spelen kabels en leidingen een grote rol. De ondergrondse ruimte is vaak beperkt en dit vergt een gedegen oplossing. Wij kunnen het ontwerp van een kabel- en leidingnetwerk realiseren. Dit varieert van rioleringsberekeningen tot aan nutsvoorzieningen, daarbij houden wij rekening met het bestaande leidingwerk. Om verkeersveiligheid te kunnen garanderen moeten infrastructurele vraagstukken voldoen aan een breed scala van richtlijnen. Een plan dient zowel veilig als eenvoudig te zijn. Ook hier dragen wij zorg voor.

Engineering infra

Engineering

  • Ontwerp
  • RAW-bestekken
  • UAV-GC contracten
  • Kostenramingen
  • Landmeetkundige werkzaamheden
  • Onderzoeken benodigd voor het ontwerp

Meer weten?

Wilt u meer informatie over engineeringsprojecten? Erik kan u hier alles over vertellen.
Erik de Waardt
Engineer
088 – 6007 644
info@roseboom-groep.nl

ontwerp engineering Roseboom

Gerelateerde projecten

Een warmtenet aanleggen, grondverzet, transport, slopen, asbest verwijderen of bodemsanering, onze projecten hebben resultaat.

bijenvlucht engineering
vacature allround monteur warmte

Uitdaging met een project?
Wij denken graag mee!