Duurzaam

Duurzaam

Een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving staat bij Roseboom hoog in het vaandel, zowel voor onze relaties als onze eigen mensen. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Roseboom streeft een reductie van de CO2 uitstoot na. Daartoe is de CO2 prestatieladder ingevoerd en wordt zowel interne als externe bewustwording bevorderd. Inmiddels is Roseboom gecertificeerd voor trede 4 van de CO2 prestatieladder.

Het toepassen van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtig instrument voor (proces)besturing en continue verbetering. Ieder half jaar wordt het energieverbruik geïnventariseerd, waarna deze gegevens omgezet worden in een CO2 footprint. Aan de hand hiervan worden reductiedoelstellingen en maatregelen getoetst.

Documenten:


Bekijk hier ons Energie Management Plan


Convenant duurzaam beton

Roseboom heeft een keten analyse opgemaakt met als doelstelling CO2 reductie in de keten van beton. In dat kader participeert Roseboom in de Netwerk Betonketen Food Valley. Op 10 oktober 2016 is er door wethouders van acht gemeenten in de Food Valley het convenant duurzaam beton getekend. De doelstelling van het convenant is om in 2020 100% hergebruik van betonproducten te realiseren. Al het beton komt dan door recycling weer terug in de keten.
 

Meer over het convenant duurzaam beton


Wij participeren in de volgende initiatieven:

 

 

Meer over VERAS

 

Meer over Insert

 

Meer over Netwerk Betonketen Foodvalley

 

Meer over De Hamer