CO2 beleid

Duurzaam

Een milieuvriendelijke leef- en werkomgeving staat bij Roseboom hoog in het vaandel, zowel voor onze relaties als onze eigen mensen. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Roseboom streeft een reductie van de CO2 uitstoot na. Daartoe is de CO2 prestatieladder ingevoerd en wordt zowel interne als externe bewustwording bevorderd. 

Het toepassen van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtig instrument voor (proces)besturing en continue verbetering. Ieder half jaar wordt het energieverbruik geïnventariseerd, waarna deze gegevens omgezet worden in een CO2 footprint. Aan de hand hiervan worden reductiedoelstellingen en maatregelen getoetst.

Documenten:

 

Bekijk hier ons jaarverslag 2020 

Bekijk hier onze registratie op de SKAO-website

 


Wij participeren in de volgende initiatieven: