Een mijlpaal, niveau 5, is bereikt!

Een mijlpaal is bereikt! Wij zijn gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau voor de CO2 prestatieladder, namelijk niveau 5! Een mooie beloning voor onze inspanningen en gedane investeringen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd beseffen we dat dit geen einddoel is en blijven wij ons inspannen om de CO2 uitstoot  van de Roseboom-groep en van de keten waar we ons in bevinden verder te reduceren.